Home / Uncategorized

Uncategorized

Vendimi: Pensionistët që vetëpunësohen nuk do të paguajnë sigurime shëndetësore

Pensionistët e vetëpunësuar në sektorin privat pritet të përjashtohen nga detyrimi për pagesat e kontributeve të sigurimeve shoqërore. Aktualisht, pensionistët që vetëpunësohen në sektorin privat dhe njëkohësisht tërheqin këstin e pensionit mujor, janë të detyruar të paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore, pavarësisht se nuk reflektohen në pension. Ndryshimet janë propozuar …

Lexo më shumë